Mặc áo con thi chạy maraton

Mặc áo con thi chạy maraton

Mới đây, một cuộc chạy thi maraton được tổ chức tại nước Anh. Cuộc thi này nhằm kêu gọi mọi người chú ý đến ung thư vú.